Zúžení průdušnice a průdušek — Cizí tělesa

Zúžení průdušnice a průdušek — Cizí tělesa
Toto zúžení může vzniknouti buď tím, že v průdušce usídlí se cizí těleso, nebo že vzrůstá nějaký útvar nádorovitý ve stěně průdušnice nebo průdušek aneb že jsou tyto ze zevnějška stlačovány.
Bývá to nejčastěji při zvětšení štítné žlázy, při vakovitém rozšíření oblouku srdečnice, při rostoucích nádorech v přepážce mezihrudní pod kostí hrudní a nebo následkem jizev, tvořících se ve stěně průdušnice nebo průdušek.
Co se týče cizích těles, bývají to kousky jídla u lidí, kteří hltavě a nepozorně jedí, při jídle se smějí nebo hlasitě mluví. Bývají to mince, jehly, píšťalky, umělé chrupy, kaménky, kuličky, cukroví, skořápky.
Vznikne-li náhlé zúžení, na př. uváznuvším cizím tělesem, nastane dušení a křečovitý kašel. Kašlem se někdy cizí těleso odstraní. Nenastane-li úplné ucpání průdušnice, jest zadušení vyloučeno. Ucpe-li však cizí těleso úplně průdušnici, nemocný se zadusí.
Ovšem může se státi, že těleso neucpává úplně průdušnici, avšak intensivně dráždí sliznici, takže nastává maximální stažení hlasivek; nebezpečí zadušení v takovém případě jest veliké.
Zůstane-li vězeti cizí těleso v některé menší průdušce, přestává po nějaké době dráždění ke kašli a kašel křečovitý objevuje se v záchvatech.
Když se vytváří zúžení průdušnice pomalu, znamenáme pískavý, na dálku slyšitelný vdech za účasti veškerého výpomocného svalstva dýchacího, vidíme zřetelně při vdechu vklesávání jamky nad kostí hrudní na krku, vidíme vklesávání mezizebří.
Tep při vdechu stává se menším, při výdechu se zvětšuje. Vzniká-li uzavření ponenáhlu, přizpůsobí se organismus tomuto stavu, zejména když toto uzavření se týká pravé nebo levé velké průdušky.
Plíce, ke které se přivádí nerušeně vzduch, převezme funkci plíce, která jest o vzduch ochuzena; vytváří se tak zvaná náměstná rozedma plic.
Když útvar ucpe úplně některou větší průdušku, tu vzduch, zbývající v části plic, která jest zásobována touto ucpanou průduškou, se vstřebá, sklípky plicní přilehnou svými stěnami na sebe, tkáň plicní se poněkud překrví, nastává tak zvaná atelektasis neboli bezvzdušnost tkáně plicní.
Ježto se často s cizím .tělesem usídlí v plicích neb v průduškách choroboplodné zárodky, dochází ke vzniku zánětu plic nebo ke tvorbě hlíz plicních. Předpověď jest vždycky vážná.
Rozpoznání nemoci umožní nám výpovědi nemocného nebo okolí, vyšetřování průdušnice neb průdušek pomocí zvláštních přístrojů (tak zv. bronchoskopie), a jedná-li se o předměty větší atomové váhy, vyšetřování Roentgenovými paprsky.
Léčení jest chirurgické. Zaskočí-li cizí tělísko do průdušnice (jídlo, cukroví, skořápka), stačí někdy úder plochou rukou do zad; tím zesílí se exspirační proud vzduchu, křečovitě stažené hlasivky se oddálí a tělísko se tak odstraní.
Někdy stačí podati prostředek pro dávení.
Vždycky jest však nutno požádati o radu lékaře, i když část tělíska byla odstraněna kašlem, protože se může státi, že část zůstala ještě tkvíti někde v průduškách nebo průdušnici a, bez chirurgického odstranění měla by v zápětí vytvoření se zánětu plic, po případě hlízy.

Leave a Reply