Vleklý katar průdušek

Vleklý katar průdušek
Příčiny tohoto kataru jsou právě takové jako u kataru akutního. Zpravidla tento vleklý katar vytváří se z kataru akutního.
Vleklý katar průdušek vzniká často následkem různých, třeba vzdálených chorob, jako na př. při nemocech srdečních a ledvinových. Tento podružný katar vzniká následkem městnání se žilní krve.
Příznaky: Vytvoří-li se vleklý katar z kataru prudkého, tedy s počátku příznaky odpovídají příznakům zmíněným v odstavci o kataru prudkém. Někdy nastává u vleklých katarů občasný kašel.
Chrchlů jest málo a jsou vazké; často mísí se s tímto vazkým hlenem hnis, takže chrchel nabývá vzhledu hlenohnisavého, jindy jest chrchel řídký a bývá snadno nemocným odkašlán.
V ranních hodinách anebo když nemocný ulehne, stupňuje se kašel v některých případech až do křečovitého kašle. Tento zjev možno vyložiti tím, že výměšek žlaz hlenových zasychá, mohutně lpí na sliznici a silněji dráždí.
Nemocný obyčejně netrpí horečkou, občas pociťuje tlak na prsou pod kostí hrudní, tlak mezi lopatkami. Celkový stav zpravidla nevzbuzuje velkých obav. Chuť k jídlu bývá pravidelná, tedy zažívání nijak netrpí.
Čím déle tento vleklý katar průdušek trvá, tím spíše může zanechati na tkáni plicní změny: rozedmu plic, dýchavici, rozšíření průdušek.
Dýchání při tomto kataru bývá rychlejší nežli ve stavu pravidelném. Stává se často, že se tento katar na nějakou dobu zhoršuje a po několika dnech opět se mírní. Bývá to zejména v měsících chladných, že nastává takovéto zhoršení.
Trvání tohoto kataru počítá se na léta a je celá řada případů, kde tento kašel trvá až do smrti.

Léčení vleklého kataru průdušek.
Doporučuje se léčba čistým vzduchem, tedy léčba v krajinách, kde není vzduch znečištěn kouřem a prachem, kde není v blízkosti továren, kde půda jest poněkud vlhčí, tak že tvorba prachu jest vyloučena.
Bývá to v krajinách lesnatých; v těchto krajinách k léčbě přispívá tvorba ozonu (trojmocného kyslíku). Doporučuje se léčení inhalováním. Značně k léčení a úlevě nemocných přispívá inhalace terpentinovým olejem. Tuto inhalaci provádíme zcela jednoduše takto:
Naplníme hrnec vodou. Vodu necháme vařiti na kamnech a když jsme ji přivedli do varu, odstavíme hrnec a umístíme jej na menší stoličce.
Na povrch této horké vody nakapeme 10 až 15 kapek terpentinového oleje, na hrnec poklopíme nálevku, buď kovovou nebo v formě papírového kornoutu, u něhož jsme odtrhli hrot, takže zbývá otvor asi jako prst veliký.
Terpentinový olej nad horkou vodou se vypařuje, páry jeho spolu s parami vodními stoupají otvorem nálevky; nemocný se posadí před hrnec, skloní hlavu a páry, vystupující z otvoru vdechuje nosem, po případě ústy.
Pohodlnější jest inhalace pomocí zvláště k tornu zhotovených strojků. Takovýto inhalační přístroj jest popsán při léčení chorob krčních. Tato choroba léčí se i pomocí vodoléčby (viz tuto).
Nemocní stižení vleklým katarem průduškovým mají se varovati kouření, nemají požívati příliš dráždivé- potravy. Pití alkoholických nápojů rovněž neprospívá nemocnému. Doporučuje se jísti kefír, píti mléko, minerální vody: krondorfskou, bílinskou, luhačovickou atd.
Tato choroba léčí se — ovšem s nejistým výsledkem — v tak zvaných pneumatických komorách anebo pomocí dýchacích přístrojů.
Podávati nějaké léky jest dovoleno pouze lékaři, ježto není snad jednostejné, jaký prostředek nemocnému podáme a právě toto musí lékař rozhodnouti na základě vyšetření nemocného.
Právě v případech, které nelékařem byly pokaženy, dochází po letech ke změnám v plicní tkáni nebo ke změnám ve stěnách průdušek, ke změnám, jichž napravit pak nelze.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *