Syfilis plic, nádory plic, cizopasnici plic

Syfilis plic, nádory plic, cizopasnici plic
Při zděděné syfilis u dětí mohou se vyskytnouti v plicích příjičné útvary (gumata). Častěji vzniká u těchto dětí tvoření se vaziva; může se vytvořiti následkem rozpadu syfilitického útvaru dutina. Protipříjičná léčba bývá korunována výsledkem.
Z nádorů přichází v úvahu hlavně rakovina, která vzniká prvotně v plicích, častěji však objevuje se následkem rakovinného rozpadu jiných orgánů. Uzliny mízní při rakovině zduřují, zejména bývá to žláza nadkličková.
Chrchle obsahují zhusta krev a částečky rozpadávajícího se rakovinného útvaru. V některých případech a to tehdy, když druhotně dochází v okolí nádoru k zánětlivým změnám, možno konstatovati zvýšení tělesné teploty.
Záhy nemocný schází, hubne, bledne, dostavuje se kachexie (slabost, nedokrevnost).
Cizopasníky, kteří se vyskytnou někdy a to dosti vzácně, možno počítati do řady rostlinné i zvířecí. Vyskýtá se v plicích zvláštní plíseň, actinomycosa. Ze zvířecích parasitů jest to měchožil jaterní, echinococcus.
V každém případě z uvedených chorob jest nutno povolati lékaře a žádati ho o radu.

Leave a Reply