Senný katar (senné asthma)

Senný katar (senné asthma)
Klinicky podobá se tato choroba velice asthmatu průduškovému. Zpravidla postihuje lidi, u nichž jest vytvořena jistá nervová disposice. Periferní nervstvo jeví značnou dráždivost. Vzniká vdechováním pelu kvetoucích rostlin, zejména travin.
Pel dýcháním zanese se na sliznici nosní, hrtanu a reflektorickým drážděním vyvolá záchvat. Senný katar vyskýtá se v době květu, nejčastěji v červnu.
Záchvat počíná intensivním katarem spojivek, rýmou, která jest provázena značně ztíženým dýcháním a všemi zjevy, jak jsme je nalezli u asthmatu bronchiálního. Doba záchvatu jest neurčitá. Někdy bývá teplota tělesná zvýšena.
Léčení: Vyhnouti se krajinám, kde kvete mnoho rostlin, vyhledati krajiny chladnější, zejména u severního moře, pobyt na lodi na širém moři. Novější dobou doporučuje se serotherapie, očkování.

Leave a Reply