Rozšíření průdušek

Rozšíření průdušek
Válcovité a vakovité rozšíření průdušek vzniká tahem následkem ztloustnutí listů pohrudnice, při svraštění plic, následkem vleklých katarů, kde vznikají vředy na sliznici. Pružná a svalová část stěny průdušek se ztrácí, atrofuje a vazivo kolem průdušek povoluje.
Tím vytvoří se dutina, která naplňuje se hlenem, později hnisem, tvoří se tedy kaverna (doupě). V těchto případech vykašlává nemocný ohromné spousty chrchlů, zejména když změní tělesnou polohu, v níž delší dobu prodléval, tak na př. když ráno vstane s lůžka.
Obličej těchto nemocných bývá promodralý, lehce oteklý.
Na prstech rukou i nohou najdeme zhusta konečné články paličkovitě rozšířené právě asi tak, jako u osob s vrozenými srdečními vadami. Při každém vykašlávání odstraní se hojně často smrdutých chrchlů, které jeví tvoření vrstev, jako jsme to viděli při tálovitém kataru průdušek.
Tato choroba sdružuje se velice zhusta s rozedmou plic. Často vzniká následkem spalniček a nebo černého kašle. Nález poklepový i poslechový jest velice charakteristický pro rozpoznání nemoci.
Nemocní občas trpí i kašláníni krve, která se k oněm chrchlům přidružuje; někdy dochází i ke značnějšímu krvácení z plic. Tato choroba probíhá bez horečky, avšak nastanou-li zánětlivé změny v okolí rozšířené průdušky, může teplota tělesná stoupati.
Zažívání při této chorobě obyčejně trpí, a to tehdy, když se teplota tělesná zvyšuje, nebo když obsah rozšířené průdušky se infikuje bacily, podmiňujícími hnití a chrchle počnou ohavně páchnouti. Předpověď této choroby jest vždycky vážná.
Léčení týkati se musí nejprve základní choroby: rozedmy plic a kataru prúduškového. Inhalace terpentinového oleje. Chrchle, které nemocný vykašlává, zbavujeme zápachu rovněž pomocí oleje terpentinového nebo kysličníkem vodičitým. Doporučuje se injekce salvarsanem.
V posledních dobách byly tyto průdušky operativně odstraňovány.

Leave a Reply