Prudký zánět plic katarální čili lobulární

Prudký zánět plic katarální čili lobulární
U této choroby vyskýtají se pouze jednotlivá ložiska zánětlivá v plicích zaujímající pouze několik lalůčků a to ty, které jsou zásobovány společnou průduškou. Vzniká obyčejně z kataru průdušek.
Zvlášť disponovány k tomuto zánětu jsou děti po spalničkách, černém kašli, chřipce, záškrtu; vyskýtá se s oblibou při skrofulose a rachitis a u sesláblých starců.
Tento zánět vzniká následkem vdechnutí cizích těles nebo dráždivého plynu. Zhusta vyskytuje se v podruží vysilujících chorob, jako na př. po tyfu, spále, úplavici, malarii.. Tento zánět sídlí nejčastěji v dolních lalocích.
Jestliže ložiska zánětlivá nevytvářejí se jedním rázem, každé nové ložisko, které se objeví, bývá provázeno zvýšením tělesné teploty.
Příznaky a průběh : Počátek i celý průběh není tak bouřlivý jako u kruposního zánětu plic. Pouze nepatrná část případů jeví těžké příznaky, sdružené s deliriemi a mozkovými příznaky. Chrchle se těžko vykašlávají a jsou hlenohnisavé.
Poklep i poslech, je-li choroba v nepatrné míře vyvinuta, neskýtá žádného typického nálezu. U starců se mnohdy stává, že tato choroba probíhá bez horečky anebo se prozrazuje nepatrným zvýšením tělesné teploty. Starci tito naříkají na slabost a ospalost, snad někdy se kašel stupňuje.
Předpověď u silných lidí jest dobrá, toliko při zánětu plic, při chřipce, kalí předpověď zhusta se objevující slabost srdeční. U malých dětí a u starců jest předpověď vážná. Smrt nastává u těchto ochrnutím srdce. Často se objevuje po proběhlém tomto zánětu plic tuberkulosa plicní.

Léčení: Povzbuzovati činnost srdeční, vodoléčba, vlažné lázně, Priessnitzovy obklady atd.; čerstvý vzduch, inhalace glycerinu; proti slabosti srdeční kávu.

Leave a Reply