Prudký katar žaludeční

Přikročíme k líčení nejdůležitějších chorob žaludečních.

Prudký katar žaludeční

Tento katar dostavuje se často následkem vydatné nebo časté potravy anebo následkem dráždění nevhodnou potravou, na př. příliš horkou nebo ledovou, tvrdou nebo příliš tučnou, aneb následkem požití jídel zkažených. Někdy se stává, že se tento katar vytváří následkem chorob vzdálenějších orgánů. Vzniká podle tvrzení některých následkem nastuzení, ačkoli nastuzení asi hraje při akutním kataru nepatrnou úlohu. Katar žaludeční doprovázejí četné nakažlivé nemoci.

Příznaky a průběh: Nemocný pociťuje tlak a pinost v krajině žaludeční, nechuť k jídlu, odpor k jídlu, nucení k zvracení, někdy zvrací, u některých nemocných, zejména slabších nervů, dostavuje se závrať. Uvádí se mezi příznaky povléklý jazyk, což ovšem jest nesprávné. Při vyšetřování šťávy žaludeční chová se tato velice různě. V některých případech bývá kyselost snížena, v jiných zvýšena. Stolice stává se nepravidelnou, může se objevovati zácpa nebo průjem.

Léčení: S počátku osvědčuje se vypláchnutí žaludku nebo žaludeční sprcha. Podmínkou léčebnou jest zachovávání přísné diet y. Doporučuje se v prvních dnech, zejména, když se jedná o zvracení, podávati po lžičkách chladný čaj nebo vodu z rýže, později zapražené polévky, něco mléka, bramborovou kaši nebo kaši ze zeleniny, později sekané telecí maso, vařenou drůbež. Na žaludek dáváme teplé vlhké obklady nebo thermofory. Když se objeví při tomto prudkém kataru žaludečním horečka a značná seslábost, výborně působí klid na lůžku. Co se týče trvání tohoto kataru je různé. Může trvati několik dnů, ale může i přejíti do vleklého stadia. Předpověď celkem jest dobrá. Ovšem stává se, že nemocný, když se mu počne lépe dařiti, dopouští se dietních chyb a katar žaludeční vypukne na novo. U malých dětí vyskýtá se někdy bouřlivý průběh, podobný choleře. Z toho důvodu užívá se někdy názvu cholera dětí. Viz tuto.

Leave a Reply