Prašnost plic

Prašnost plic
Plíce většiny obyvatel větších měst jeví následkem vdechování prachu ulic a prachu z uhlí černé zabarvení.
Ovšem toto zbarvení nelze považovati za zjev chorobný; máme-li pokládati tento zjev za chorobu, jest nutno, aby hromadění prachu v plicích dálo se ve větší míře a vedlo k chorobným změnám ve tkáni plicní. Takovéto vdechování ve větší míře najdeme u různých řemeslníků.
Barva plic a změny ve tkáni plicní mění se podle toho, jaký prach je vdechován. Tak na př. u dělníků, kteří jsou zaměstnání přípravou modřidla, ultramarinu, barví se plíce do modra. U horníka anebo dělníků zaměstnaných při dobývání uhlí plíce jsou zbarveny uplně černě.
U kameníků nebo u brusičů skla najdeme zbarvení šedomodravé, u řemeslníků zaměstnaných výrobou zrcadel nebo čoček následkem broušení těchto nebo u řemeslníků, kteří prodlévají v atmosféře naplněné železným prachem, barví se plíce špinavě žlutě nebo červeně.
Rovněž dělníci, zaměstnaní v tabákových továrnách a vdechující prach z tabáku, mají plíce barvy špinavě modravé.
Tělíska jako velice jemný prášek vnikají do cest dýchacích, do sklípku, v těchto usazují se na stěnách a se stěn jsou odstraňována bílými krvinkami a mízními cévami zanášena do stěn sklípků a vaziva kolem průdušek.
Tato tělíska působí dráždivě, takže vznikají v místech, kde se tato nepatrná prachová tělíska uložila, vleklé záněty.
Toto trvalé hromadění prachových tělísek působí změny ve tkáni plicní, projevující se těžkým dechem. Nenastane-li odstranění postiženého z takovéto nezdravé atmosféry, vznikne ztvrdnutí plic, tvoří se jizvy, vleklé záněty plic a rozedma plic.
Léčení:  Odstraniti nemocného z prašné atmosféry, zaříditi vhodnou ventilaci v místnosti. Nejnověji používá se k zamezení prašnosti plic zvláštních masek k dýchání.

Leave a Reply