Plstnatost plic (atelektasis)

Plstnatost plic (atelektasis)
Pitevní nález a příčiny: Sklípky a jemné průdušky jsou zbaveny vzduchu a zároveň následkem městnání se krve přeměněny v pevnou tkáň, podobnou tkání jaterní nebo slezinné.
Tento stav nalézáme nejlépe vyvinutý u novorozenců, kteří se mrtví narodili, jejichž cesty dýchací jsou ucpány hlenem. Tento úkaz má značnou důležitost v soudním lékařství, ježto plíce u dětí mrtvě narozených jeví právě takovouto plstnatost ve všech oddílech plic; plíce takové neplavou na tekutině.
Tato plstnatost bývá často omezena pouze na jednotlivé části plic, a to tehdy, když jest průduška ucpána, cizím tělesem nebo hlenem; dále při stlačení plic, jaké nalézáme u zkřivenin páteře stlačením plic, při nádorech neb výpotcích a konečně u lidí, kteří prodlévají dlouho na lůžku, povrchně dýchají, takže odstraňování hlenu z doleních částí plic jest nemožné.
Při plstnatosti plic u dětí shledáváme zrychlené dýchání co do počtu, vpadávání dolních částí hrudníku při vdechu, u lidí se zkřivenou páteří často těžký dech, modravé zbarvení viditelných sliznic i kůže; kašel provázený nepatrným vykašláváním hlenovitého chrchle; zbytnění pravé komory srdeční.
Předpověď řídí se podle příčiny a velikosti postižené části plíce. Po odstranění příčiny může tkáň plicní znovu se rozepnouti a pravidelně dýchati.
Léčení:  Často měniti polohu těla, což je důležito u starších, vysílených pacientů, kteří prodlévají dlouho na lůžku; vodoléčbu; při zkřiveninách páteře orthopedický zákrok, případně nosení šněrovačky.

Leave a Reply