Onemocnění přepážky hrudní (mediastinum)

Onemocnění přepážky hrudní (mediastinum)

Zánětlivé změny této přepážky jsou velice řídké a vznikají následkem tvoření se hlíz po poranění. Častěji vznikají následkem chorob okolních orgánů. V každém případě jest choroba tato provázena horečkou, značnými bolestmi pod kostí hrudní, obtížemi při polykání. Ve většině případů nastává smrt. V nepatrném počtu případů, proběhne-H choroba příznivě a prodere-li se hnis na venek, může nastati zhojení.

Léčení: vak s ledem a operace.

Nádory v mezihrudí

Tyto nádory mohou vznikati z míznách žlaz, umístěných kolem průdušek. Mohou vznikati ze žlázy štítné, která prorůstá pod kostí hrudní, nebo vznikají nádory v mezihrudí, nejčastěji ze zbytků brzlíku. Často jedná se o nádory zhoubné: rakovinu aneb sarkomy.

Příznaky řídí se podle sídla a velikosti jmenovaného nádoru. Nemocní zpravidla trpí bolestmi, těžkým dechem, pocitem sevření prsou, úzkostí, poruchami v polykání, obrnou vazů hlasových, záhy zpravidla dostavuje se chrapot až i úpiné bezhlasí.

Předpověď jest v každém případě zlá.

Léčení nutno svěřiti lékaři.

Leave a Reply