Kašel dávný, zádušný, černý, zajíkavý

Kašel dávný, zádušný, černý, zajíkavý
Tento kašel vyskytá se v celých epidemiích. Přenáší se velice snadno kašlem, osobním stykem nebo používáním předmětů, jichž používal nemocný. Původce tohoto kašle není s určitostí znám.
Dětský věk bývá nejčastěji postižen tímto kašlem; u dospělých může se objeviti také, ovšem bývá to řidčeji. Vrozená imunita se pozoruje velice zřídka. Když nemocný přestál toto onemocnění, stává se proti opětovnému onemocnění imunním.
Příznaky a průběh: Od nákazy do vypuknutí vlastní choroby uplyne zpravidla 8 dní; tělesná teplota se nepatrně zvýší. Nastává překrvení spojivek očních, vytváří se lehký katar průdušek, jenž se prozrazuje nepatrným kašlem a nepatrným vykašláváním.
Jest to tak zvané katarální stadium (oddíl) této choroby a rozpoznání choroby v této době jest nemožné, leda když se jedná o epidemii. Po kratší nebo delší době přechází toto stadium katarální do stadia křečového.
Děti zpravidla po delších nebo kratších klidných mezidobích počínají křečovitě kašlati, tento kašel se stupňuje. Po několika křečovitých, s kašlem spojených výdeších následuje hlubší vdech, provázený štěkavým, hlučným a na dálku slyšitelným šelestem.
Postižení v tomto křečovitém záchvatu kašle zmodrají, oči vystupují z důlků, z očí řinou se jim slzy, žíly na krku se naplňují krví. Někdy se stává, že z překrvených spojivek nastává krvácení; rovněž na kůži někdy nalézáme takováto krvácení.
Konec záchvatu kašle jest provázen vykašláním malého kousku hlenu, častěji však končí se tento záchvat zvracením. Před záchvatem dítě zpravidla jeví jistý neklid, skrývá se do klína, tak jako by tušilo blížící se záchvat.
Po záchvatu jsou děti malátné a zotavují se teprve po několika minutách. Tyto záchvaty se opakují několikráte za den.
Při křečovitém kašli vyplazují postižení jazyk přes dolení řadu zubů a stává se pak často, že se poraní jazyk na dolení ploše; z poranění tohoto utvoří se malý vřídek, a právě zjištění tohoto vřídku jest důležité pro rozpoznání nemoci, když jsme záchvatu neviděli.
Vyšetřování plic skýtá nález nepatrného jen kataru průduškového. U slabších dětí stává se zhusta, že tato choroba přechází v zánět plic. Tato choroba sužuje velice děti; děti trpí nespavostí a nechutenstvím. Trvání jest různé, jeden až čtyři měsíce. Často se pozorují recidivy.
U slabších dětí nastávají zhusta komplikace vypuknutím spalniček nebo tuberkulosy. Předpověď u dětí dříve jinak zdravých jest příznivá. Co se týče uvarování se nemoci, jest důležito nemocného isolovati, nenechávati ho ve styku se zdravými. Tato isolace jest nutná po delší dobu.
Léčení: Čistý zdravý vzduch, nejlépe lesní, lehká strava, vlažné lázně, inhalace éterických olej ů. Máme dobré utišující léky.

Leave a Reply